Vragenlijst Enquête beroepsbevolking 2021

In 2021 is de vragenlijst van de Enquête beroepsbevolking herzien. Ook zijn de vraagteksten en routeschema in aparte documenten opgenomen. De oude vragenlijst is in 2021 uitgefaseerd.