Vermogensstatistiek van huishoudens

De Vermogensstatistiek geeft een beeld van de samenstelling en verdeling van het vermogen van huishoudens in Nederland. De basisgegevens worden grotendeels ontleend aan de administraties van de belastingdienst op het gebied van de inkomstenbelasting.

In dit document wordt de Vermogensstatistiek vanaf 2006 gedetailleerd beschreven. Deze beschrijving is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van de Vermogensstatistiek beschreven en komen de verschillende vermogensbegrippen aan de orde. Hoofdstuk 3 beschrijft het belastingstelsel. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bronnen en de totstandkoming van de Vermogensgegevens. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 nog ingegaan op de output.