Bijzonder woongebouw

Een bijzonder woongebouw is een gebouwbestemd voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging van eenverzameling personen (institutioneel huishouden), zoals verzorgingstehuizen, kazernes en gevangenissen.
Terug naar artikel