Onderweg in Nederland (ODiN) onderzoeksbeschrijving 2018

Beschrijving van het onderzoeksjaar 2018 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) verschaft adequate informatie over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking beschreven naar plaats van herkomst, bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en de reismotieven voor de verplaatsingen. Dit onderzoek is in 2018 van start gegaan als opvolger van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). In het rapport worden ook verschillen van ODiN ten opzichte van OViN beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.