Interlandelijke adoptie in Nederland - Onderzoeksdocumentatie

Het CBS heeft, op verzoek van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden, een onderzoek uitgevoerd naar de leefsituatie, het welzijn en het zoekgedrag van interlandelijk geadopteerde personen in Nederland die zijn geboren tussen 1970 en 1998. De inhoudelijke resultaten van dit onderzoek staan weergegeven in het rapport Interlandelijke adoptie in Nederland. Leefsituatie, welzijn en zoekgedrag van geadopteerde volwassenen (link). In onderstaand rapport wordt ingegaan op de technische aspecten van het onderzoek.