Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:bodemenergie
17 resultaten voor keyword:bodemenergie

Warmtepompen met gebruik buitenluchtwarmte, 2012-2017

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Dashboard delfstoffenwinning en geothermie, 2000-2016

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

Cijfers

Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020

Tabel met het jaarlijkse bruto eindverbruik van energie uit aardwarmte, uitgesplitst naar provincie.

Cijfers

Warmte/koude-opslag projecten bij woningen, 2015

Bodemenergie, grondwater, hernieuwbare energie, debiet

Cijfers

Bodembeweging gasreservoir Groningen apr. 2016

Onderzoek in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen, naar effecten van gaswinning in Groningen

Overig

Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2012-2017*

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2012-2016*

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Gebruik van warmte uit bodem in 5 jaar verdubbeld

De productie van aardwarmte en bodemenergie is meer dan verdubbeld tussen 2009 en 2014.

Artikelen

Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2011-2015

Cijfers over warmtepompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de bodem.

Cijfers

Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2013-2018**

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021

Tabel met het jaarlijkse bruto eindverbruik van energie uit aardwarmte, uitgesplitst naar provincie.

Cijfers

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2018

In de tabel wordt het bruto eindverbruik van energie uit enkele hernieuwbare bronnen uitgesplitst naar provincie en verbruikscategorie.

Cijfers

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2017

Tabel met eindverbruik van energie uit aardwarmte, biomassaketels voor warmte bij bedrijven en biogas naar provincie in 2014-2017.

Cijfers

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016 Aardwarmte, biomassa, biogas, terajoule, hernieuwbare energie, duurzaam

Cijfers

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen

Cijfers

Bodembeweging gasreservoir Groningen nov. 2016

Onderzoek in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen, naar effecten van gaswinning in Groningen

Overig

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen

Cijfers