9 Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)

9   Voertuigen, machines en overige goederen ( w.o. stukgoederen)
91   Vervoermaterieel, incl. onderdelen
9101   Spoor- en trammaterieel
9102   Motorvoertuigen voor het wegvervoer
9103   Motorfietsen en (brom)fietsen
9104   Overige voertuigen voor het wegvervoer
9105   Vliegtuigen
9106   Schepen
92   Landbouwtractoren en -machines
9200   Landbouwtractoren en -machines (incl. onderdelen)
93   Elektrische en andere machines, apparaten en motoren
9310   Elektrische machines, apparaten en motoren (incl. onderdelen)
9390   Niet-elektrische machines, apparaten en motoren (incl. onderdelen)
94   Metaalwaren
9410   Constructiewerken en delen daarvan van metaal
9490   Andere gefabriceerde artikelen van metaal
95   Glas, glaswerk, keramische producten
9510   Glas
9520   Glaswerk, aardewerk e.a. artikelen van minerale stoffen
96   Leer, textiel en kleding
9610   Leer, leer- en bontwerk
9621   Kleding, breiwerk, schoeisel en reisartikelen
9622   Weefsels en textielwaren (behalve kleding en schoeisel)
9630   Kleding, breiwerk, schoeisel en reisartikelen
97   Andere fabrikaten en halffabrikaten
9710   Halffabrikaten en artikelen van rubber
9720   Papier en karton, onbewerkt
9730   Artikelen van papier en karton
9740   Drukwerk
9750   Meubelen, nieuw
9761   Fineer, plaatmateriaal, eenvoudig bewerkt hout
9762   Houtwaren
9763   Kurkwaren
9790   Andere fabrikaten
99   Andere goederen (incl. stukgoederen)
9910   Gebruikte emballage
9920   Materiaal van bouwondernemingen, kermissen e.d., gebruikt
9930   Verhuisboedels
9940   Goud, munten, gedenkpenningen
9990   Niet te specificeren goederen (incl. stukgoederen)