Goederenclassificatie NST/R

In de vervoerstatistieken van het CBS wordt voor de classificatie van goederen gebruik gemaakt van een indeling die gebaseerd is op de Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée (NSTR). Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Door de hiërarchische opbouw van codenummers is het mogelijk goederen te groeperen tot 10 hoofdstukken (1-digit) en 52 groepen (2-digit) op basis van het eerste, resp. de twee eerste cijfers van het codenummer.

Goederenclassificatie NST-R

Filter op jaar:
  1. 0 Landbouwproducten en levende dieren
  2. 1 Andere voedingsproducten en veevoeder
  3. 2 Vaste minerale brandstoffen
  4. 3 Aardoliën en aardolieproducten
  5. 4 Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies
  6. 5 Ijzer, staal en non-ferrometalen (incl. halffabrikaten)
  7. 6 Ruwe mineralen en -fabrikaten; bouwmaterialen
  8. 7 Meststoffen
  9. 8 Chemische producten
  10. 9 Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)