7 Meststoffen

7   Meststoffen
71   Natuurlijke meststoffen
7110   Natuurlijk natriumnitraat
7120   Ruwe fosfaat
7130   Ruwe kalizouten
7190   Andere natuurlijke meststoffen
72   Kunstmeststoffen
7210   Fosfaatslakken (Thomasslakken)
7220   Andere fosfaatmeststoffen
7230   Kalimeststoffen
7240   Stikstofhoudende meststoffen
7290   Mengmeststoffen en andere gefabriceerde meststoffen