Classification of Products by Activity (CPA)

De CPA verschaft het gemeenschappelijke Europese kader voor de vergelijking van statistische gegevens over goederen en diensten. Hij is neergelegd in een Europese verordening die de lidstaten bindt. De CPA vormt o.m. de grondslag voor de indeling van goederen en diensten in de aanbod- en gebruiktabellen van de Nationale Rekeningen. Verder wordt hij bij het CBS gebruikt voor de specificatie van industriële inkopen bij een deel van de Productiestatistieken.

Het Europese uitgangspunt is dat de structuur van de CPA de economische herkomst van producten moet weerspiegelen. Dit wordt bereikt doordat de CPA op het niveau van de eerste vier digits gelijk is aan de NACE/SBI (classificatie van economische activiteiten). Digit vijf en zes betreffen categorieën resp. subcategorieën van producten. De CPA vormt ook de grondslag voor de PRODCOM lijst; de eerste zes digits daarvan zijn gelijk aan de CPA. Omdat de CPA ook gebaseerd is op het Geharmoniseerd Systeem en de Gecombineerde Nomenclatuur is koppeling mogelijk met statistieken van de internationale handel. De CPA kan gezien worden als de Europese versie van de door de Verenigde Naties aanbevolen Centrale Productenclassificatie (CPC).