Goederennaamlijst Internationale Handel

De Goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. De GN is een 8-cijferige indeling. De jaarlijkse veranderingen vloeien voort uit aanpassingen die zowel voor de Douane als voor de statistiek nodig zijn.

Goederenlijst internationale handel

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten.

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong.

Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën.

De goederencodes zijn te raadplegen via het programma GNPlus. Dit programma kunt u downloaden en installeren. Met de zoekfunctie kunt u een goederencode opzoeken. De goederencodes zijn ook uitgesplitst naar afdeling in pdf beschikbaar:

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.

Diverse goederen en producten.

Optische; Fotografie; Cinematografie; Medische; Chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; meet-, verificatie-, controle- en precisie- instrumenten, -apparaten en -toestellen; uurwerken; muziekinstrumenten; delen en toebehoren.

Machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen.

Onedele metalen en werken daarvan.

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan.

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk.

Schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; geprepareerde veren en artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar.

Textielstoffen en textielwaren.

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval); papier en karton, alsmede artikelen daarvan.

Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen.

Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan.

Minerale producten.

Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren; vlechtwerk en mandenmakerswerk.

Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten.

Producten van het plantenrijk.

Levende dieren en producten van het dierenrijk.