Eurostat's metaserver RAMON

Eurostat heeft een nieuwe versie van RAMON, Eurostats server voor internationale statistische classificaties, voor het publiek toegankelijk gemaakt.

De nieuwe versie van RAMON bevat als belangrijkste verbeteringen:

  1. RAMON II gebruikt nu de Unicode tekenset die het beter mogelijk maakt om de verschillende tekensets te tonen die binnen de Europese Unie worden gebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld NACE Rev. 1.1 en de CPA 2002 nu beschikbaar in de twintig officiële talen van de EU.
  2. Het aantal aan een code verbonden kenmerken is nu oneindig. In de oude versie van RAMON waren aan een code alleen de kenmerken "Code", "Description" en "Explanatory notes" verbonden. De database kan nu zelfs afbeeldingen bevatten, bijvoorbeeld voor de Combined Nomenclature explanatory notes.
  3. RAMON II biedt nu onderdak aan verschillende soorten metadata; niet alleen aan classificaties, maar ook begrippen en definities, EU-regelgeving en methodologische handleidingen. Deze metadata zullen binnen enkele weken beschikbaar komen. De daarmee corresponderende ingangen in RAMON zullen "Concepts and Definitions Database" heten voor begrippen en definities (dit komt overeen met de bestaande CODED server), "EU legal acts relating to statistics" voor statistische regelgeving en "Methodological manuals relating to statistics" voor methodologische handleidingen.
  4. RAMON II biedt ook de mogelijkheid om meerdimensionele classificaties, met maximaal vier dimensies, te creeëren.

De nieuwe versie van RAMON is nog niet geheel operationeel en veel bestanden moeten nog in de database worden opgenomen. Als er dringend behoefte is aan een bestand waarvan u weet dat het in de vorige versie aanwezig was, aarzel dan niet om contact op te nemen met Danny Delcambre (danny.delcambre@cec.eu.int). Hij zal het u per e-mail toezenden.

Oude URL’s naar gegevens binnen RAMON zijn niet meer geldig. U wordt geadviseerd dergelijke URL’s te controleren en aan te passen.