Waar kan ik met vragen over de SBI 2008 terecht?

Vragen kunt per e-mail zenden aan SBI-2008@cbs.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met CBS-Infoservice, tel. 088-5707070. Tenslotte is informatie over de SBI 2008 op de CBS-site te vinden.