Standaard Bedrijfsindeling (SBI)

© ANP

De voorbereidingen voor de herziening van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2025 zijn in volle gang. De hernieuwde SBI zal in 2025 geïntroduceerd worden en daarna stap voor stap in de CBS-statistieken worden doorgevoerd. SBI 2008 en SBI 2025 worden in die periode naast elkaar gebruikt. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de herziening en over voorgaande edities van de SBI.

Wilt u codes van de huidige SBI 2008 opzoeken? Ga dan naar de typeermodule.

Bent u op zoek naar specifieke informatie?

Klik dan op een van de volgende onderwerpen of lees verder hieronder.

Wat is de SBI?
Waarom wordt de SBI herzien?
SBI 2025
SBI 2008
SBI 1993
Contact

Wat is de SBI?

De SBI is een classificatie van economische activiteiten. Elk bedrijf krijgt een code van de Kamer van Koophandel (KVK) die aangeeft hoe de belangrijkste economische activiteiten van dat bedrijf gezien worden. Eenvoudig gezegd: Is het bedrijf bijvoorbeeld een bakker of is het een slager?

Het CBS gebruikt de SBI om ondernemingen in te delen naar hun hoofdactiviteit en om de economie te kunnen beschrijven.

De SBI kent vijf niveaus. Elke economische activiteit bestaat zodoende uit maximaal vijf cijfers. Zie hieronder een deel van de SBI 2025 ter verduidelijking.

Fragment uit SBI 2025
ALandbouw, bosbouw en visserij
1Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
01.1Teelt van eenjarige gewassen
01.11Teelt van granen (excl. rijst), peulvruchten en oliehoudende zaden
01.11.0Teelt van granen (excl. rijst), peulvruchten en oliehoudende zaden
01.12Teelt van rijst
01.12.0Teelt van rijst
01.13Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
01.13.1Teelt van groenten in de volle grond
01.13.2Teelt van groenten onder glas
01.13.3Teelt van paddenstoelen
01.13.4Teelt van aardappelen en overige wortel- en knolgewassen
01.14Teelt van suikerriet
01.14.0Teelt van suikerriet
01.15Teelt van tabak
01.15.0Teelt van tabak
01.16Teelt van vezelgewassen
01.16.0Teelt van vezelgewassen
01.19Teelt van overige eenjarige gewassen
01.19.1Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
01.19.2Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas
01.19.3Teelt van voedergewassen
01.19.9Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)
Bron: Standaard Bedrijfsindeling 2025, KVK & CBS, maart 2024

De eerste twee niveaus (cijfers) van de SBI 2008 stemmen overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). De eerste vier niveaus van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2.1. Het vijfde niveau is een verdere Nederlandse uitsplitsing. De samenhang tussen internationale standaardclassificaties en de SBI is aangegeven in het volgende schema.

Waarom wordt de SBI herzien?

De wereld verandert voortdurend. Daarmee veranderen ook de werkzaamheden die uitgevoerd worden en het belang ervan. Om de economie goed te kunnen blijven beschrijven, moet de NACE regelmatig aangepast worden. Dit gebeurt nu ongeveer eens in de 15 jaar. Als de NACE verandert, moet de SBI ook aangepast worden.

De laatste SBI is bepaald in 2008. Sinds die tijd hebben bijvoorbeeld vergelijkingssites en alternatieve energie een vlucht genomen. Ook zijn er economische activiteiten die nu (vrijwel) niet meer voorkomen. Denk aan videotheken.

Indien ontwikkelingen in de Nederlandse economie daar aanleiding toe geven wordt de structuur van de SBI herzien op het vijfde niveau (‘het Nederlandse niveau’). Dit gebeurt maximaal eens per jaar in januari en leidt tot een nieuwe jaarversie.

SBI 2025

In 2025 vinden een aantal grote veranderingen plaats in de structuur van de SBI en is er sprake van veel inhoudelijke aanscherpingen. Dit laatste betekent dat opnieuw gekeken wordt welke activiteiten tot een specifieke code behoren en welke activiteiten naar een andere code verplaatst moeten worden.

Grote veranderingen

Onderstaande grote veranderingen zijn op Europees niveau doorgevoerd (NACE Rev 2.1) en moeten daarom ook in de SBI opgenomen worden:

 • SBI-Sectie J: Informatie en Communicatie bestond uit SBI 58 t/m 63 in de SBI 2008. Dit is bij de SBI 2025 gesplitst in SBI-Sectie J: Informatie met SBI 58 t/m 60 en SBI-Sectie K: Communicatie met SBI 61 t/m 63. Dit betekent dat alle volgende SBI-Secties ook allemaal opschuiven (K wordt L, L wordt M etc.).
 • SBI 45: Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers wordt opgeheven en verdeeld over SBI 46: Groothandel, SBI 47: Detailhandel en SBI 95: Reparaties.
 • Omdat tegenwoordig bijna iedere fysieke winkel ook via internet verkoopt is het onderscheid tussen handel via internet en reguliere detailhandel verdwenen.
 • Er zijn veel SBI’s bijgekomen die te maken hebben met tussenpersonen en bemiddeling. Dit zijn bedrijven die zorgen voor de koppeling tussen klant en dienst/product/verkoper. Denk aan marktplaats.nl en vergelijkingssites.

Codes zonder vijfde niveau

Codes die bestaan uit vier niveaus, worden in de SBI 2025 voorzien van een vijfde niveau middels een nul. Dit was in 2008 nog niet het geval. Deze werkwijze is in overeenstemming met de Eurostat aanbevelingen voor Nationale versies van de NACE. Door het toevoegen van de nul worden verschillen in optellingen in Statline-tabellen voorkomen.

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de SBI 2025.

Informatie SBI herziening SBI2025 - versie maart 2024
NACE Rev. 2.1 structure and explanatory notes
SBI2025 structuur - versie maart2024
Schakelschema SBI 2008 - SBI 2025
Totstandkoming vijfde niveau - SBI 2025

SBI 2008

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de SBI 2008.

De structuur van de SBI 2008 - versie 2018, update 2022
De toelichting op de SBI 2008 - versie 2018, update 2022
Schakelschema SBI 1993 - SBI 2008
Schakelschema SBI 2008 - SBI'93

Er zijn negen jaarversies van de SBI 2008. Hieronder ziet u een overzicht van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de jaarversies:

2022

 • De titels van 20.15, 23.3, 23.32, 23.43, 47.71.6 en 82.92 zijn aangepast.

2021

 • De titels van 70.21 en 85.32.2 zijn aangepast.

2019

 • De titel van 62.02 is aangepast.

2018

 • Schadeverzekeringen SBI 65.12 wordt uitgesplitst in Schadeverzekeringen (geen zorgverzekering) SBI 65.12.1 en Zorgverzekeringen SBI 65.12.2.
 • Kinderopvang SBI 88.91.1 en Peuterspeelzaalwerk SBI 88.91.2 zijn samengevoegd in SBI 88.91 Kinderopvang. Door een wettelijke wijziging was het onderscheid niet meer te maken.
 • De titels van 01.24, 01.3, 01.30 en 45.20.5 zijn aangepast.

2017

 • Het landbouwgedeelte is verder gedetailleerd in 35 uitsplitsingen op het vijfde niveau.
 • De titels van 56.10.2, 87.2 en 87.20 zijn aangepast.

2016

 • De SBI 58.12: “Databanken” is afgesplitst van SBI 58.11: ‘Uitgeverijen van boeken en databanken’. Hiermee is de SBI ook op dit punt conform de NACE.
 • De titels van 46.75.2, 47.51.1, 55.20.2, 58.11 en 58.12, 65.30.1, 86.91.3 en 96.02.2 zijn aangepast.

2014

 • Om technische reden zijn de codes in de SBI 63.9 gewijzigd (van 63.2 naar 63.9).
 • De ijssalons (56.10.3) worden niet meer apart onderscheiden en zijn opgenomen bij de SBI 56.10.2.
 • Glazenwassers en schoorsteenvegers worden apart onderscheiden binnen de SBI 81.22.

2013

 • De SBI 74.10 “Industrieel design en vormgeving” en de SBI 71.11 “Architecten” zijn verder onderverdeeld. In de laatstgenoemde SBI zijn de interieurarchitecten nu afzonderlijk onderscheiden.

2012

 • Uitsplitsing van de SBI 47.91 "Detailhandel via postorder en internet" in 8 uitsplitsingen op het vijfde niveau

SBI 1993

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de SBI 1993:

SBI '93 versie 2004
Grondslagen van de SBI '93
Schakelschema SBI'93 - 2008 

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.