Standaard Bedrijfsindeling (SBI)

© ANP

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een classificatie van economische activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om ondernemingen in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI kent vijf niveaus. Elke economische activiteit bestaat zodoende uit maximaal vijf cijfers. Zie hieronder een deel van de SBI 2008 ter verduidelijking.

Er is een interactief programma, Standaard Bedrijfsindeling (SBI), beschikbaar om de codes van de SBI op te zoeken.

Fragment uit Standaard Bedrijfsindeling 2008
ALandbouw, bosbouw en visserij
1Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
01.1Teelt van eenjarige gewassen
01.11Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
01.13Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
01.13.1Teelt van groenten in de volle grond
01.13.2Teelt van groenten onder glas
01.13.3Teelt van paddenstoelen
01.13.4Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
01.16Teelt van vezelgewassen
01.19Teelt van overige eenjarige gewassen
01.19.1Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
01.19.2Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas
01.19.3Teelt van voedergewassen
01.19.9Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)
Bron: Standaard Bedrijfsindeling 2008, KVK & CBS, december 2022

De eerste twee niveaus (cijfers) van de SBI 2008 stemmen overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). De eerste vier niveaus van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Het vijfde niveau is een verdere Nederlandse uitsplitsing. De samenhang tussen internationale standaardclassificaties en de SBI is aangegeven in het volgende schema.

De NACE en ISIC worden ongeveer eens in de 15 jaar vernieuwd. Een vernieuwing van de SBI wordt hiervan afgeleid. De huidige SBI is afkomstig uit 2008. Momenteel wordt gewerkt aan een vernieuwing. Naar verwachting is deze in 2025 afgerond. Onder het kopje Relevante links vindt u informatie over de voortgang.

Indien ontwikkelingen in de Nederlandse economie daar aanleiding toe geven wordt de structuur van de SBI herzien op het niveau van het "Nederlandse" vijfde niveau. Dit gebeurt maximaal eens per jaar in januari en leidt tot een nieuwe jaarversie.

Er zijn negen jaarversies van de SBI 2008: versies 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 en 2022.

Overzicht van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de jaarversies:

2022

 • De titels van 20.15, 23.3, 23.32, 23.43, 47.71.6 en 82.92 zijn aangepast.

2021

 • De titels van 70.21 en 85.32.2 zijn aangepast.

2019

 • De titel van 62.02 is aangepast.

2018

 • Schadeverzekeringen SBI 65.12 wordt uitgesplitst in Schadeverzekeringen (geen zorgverzekering) SBI 65.12.1 en Zorgverzekeringen SBI 65.12.2.
 • Kinderopvang SBI 88.91.1 en Peuterspeelzaalwerk SBI 88.91.2 zijn samengevoegd in SBI 88.91 Kinderopvang. Door een wettelijke wijziging was het onderscheid niet meer te maken.
 • De titels van 01.24, 01.3, 01.30 en 45.20.5 zijn aangepast.

2017

 • Het landbouwgedeelte is verder gedetailleerd in 35 uitsplitsingen op het vijfde niveau.
 • De titels van 56.10.2, 87.2 en 87.20 zijn aangepast. 

2016

 • De SBI 58.12: “Databanken” is afgesplitst van SBI 58.11: ‘Uitgeverijen van boeken en databanken’. Hiermee is de SBI ook op dit punt conform de NACE.
 • De titels van 46.75.2, 47.51.1, 55.20.2, 58.11 en 58.12, 65.30.1, 86.91.3 en 96.02.2 zijn aangepast.

2014

 • Om technische reden zijn de codes in de SBI 63.9 gewijzigd (van 63.2 naar 63.9).
 • De ijssalons (56.10.3) worden niet meer apart onderscheiden en zijn opgenomen bij de SBI 56.10.2.
 • Glazenwassers en schoorsteenvegers worden apart onderscheiden binnen de SBI 81.22.

2013

 • De SBI 74.10 “Industrieel design en vormgeving” en de SBI 71.11 “Architecten” zijn verder onderverdeeld. In de laatstgenoemde SBI zijn de interieurarchitecten nu afzonderlijk onderscheiden.

2012

 • Uitsplitsing van de SBI 47.91 "Detailhandel via postorder en internet" in 8 uitsplitsingen op het vijfde niveau. 

De meest recente versie van de SBI staat onder het kopje Relevante links. U vindt hier de structuur van de SBI en een toelichting. Ook informatie over eerdere versies is hier te vinden.

Relevante links

SBI 2025

Informatie SBI herziening SBI2025 - versie maart 2024
NACE Rev. 2.1 structure and explanatory notes
SBI2025 structuur - versie maart2024
Schakelschema SBI 2008 - SBI 2025
Totstandkoming vijfde niveau - SBI 2025

SBI 2008

De structuur van de SBI 2008 - versie 2018, update 2022
De toelichting op de SBI 2008 - versie 2018, update 2022
Schakelschema SBI 2008 - SBI'93

SBI 1993

SBI '93 versie 2004
Grondslagen van de SBI '93
Schakelschema SBI'93 - 2008
Schakelschema SBI’74 – SBI’93