Voor wie is de SBI nodig?

De SBI is vooral bedoeld om gegevens in statistieken weer te geven naar de activiteiten van bedrijven, bijvoorbeeld het aantal werkzame personen in de chemische industrie.
Ook wordt de SBI door overheid en bedrijfsleven gebruikt in registers om bijvoorbeeld relaties of doelgroepen in te delen naar hun activiteit.