Schakelschema SBI’74 – SBI’93

Hierin wordt aangegeven hoe de bedrijfssubgroepen (viercijferige eindposten) van de SBI '74 passen in de (sub)klassen (vier- of vijfcijferige eindposten) van de SBI '93.