De toelichting op de SBI 2008 - versie 2018

In de toelichting worden per klasse de activiteiten beschreven die daar worden ingedeeld. Om de afbakening met andere klassen duidelijk te maken zijn ook grensgevallen opgenomen die in andere klassen vallen met een verwijzing.