SBI 2008 - Standaard Bedrijfsindeling 2008

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI kent vijf niveaus.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. De samenhang tussen internationale standaardclassificaties en de SBI is aangegeven in het volgende schema.

De NACE en ISIC worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. Van de laatste, in 2006/2007 gewijzigde, indelingen is de SBI 2008 afgeleid die vanaf 1-1-2008 de SBI’93 vervangt.

Indien ontwikkelingen in de Nederlandse economie daar aanleiding toe geven wordt de structuur van de SBI geactualiseerd op het niveau van de "Nederlandse" vijfde digit. Dit gebeurt niet meer dan één maal per jaar en wel per januari. Dit leidt tot een nieuwe jaarversie.

Er zijn nu zes jaarversies: SBI 2008 - versie 2012, - versie 2013, - versie 2014, - versie 2016, - versie 2017 en - versie 2018. De wijziging in versie 2012 betreft de uitsplitsing in de SBI 4791 "Detailhandel via postorder en internet" in 8 subgroepen. In versie 2013 zijn de SBI 7410 “Industrieel design en vormgeving” en SBI 7111 “Architecten” verder onderverdeeld. In de versie 2014 zijn de glazenwassers en schoorsteenvegers apart onderscheiden. In 2016 is er een afzonderlijke klasse 5812 gekomen voor databanken. In versie 2017 is het landbouwgedeelte verder gedetailleerd via 35 extra klassen en in de versie 2018 tenslotte zijn de peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1) samengevoegd. Door een wettelijke wijziging was het onderscheid niet meer te maken. Voorts zijn per 2018 de schadeverzekeringen (65.12) opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Hieronder staan de tot nu toe verschenen versies van de SBI 2008. Voor de laatste versie, die van 2018 is ook de toelichting opgenomen. Daarin worden voor iedere klasse de activiteiten beschreven die in die klasse thuishoren.

Er is een interactief programma, de typeermodule, beschikbaar om de codes van de SBI op te zoeken. Klik hier om de typeermodule te openen.

SBI - Standaard Bedrijfsindeling

Een beschrijving van de inhoud van de SBI-klassen.

Een overzicht van de structuur van versie 2017.

Een overzicht van de structuur van versie 2018.

Van kracht per 1 januari 2004.

Schema waarin per SBI 2008-code de bijbehorende SBI'93 code is weergegeven.

Schema waarin per SBI'93-code de bijbehorende SBI 2008-code is weergegeven.

Hierin wordt aangegeven hoe de bedrijfssubgroepen (viercijferige eindposten) van de SBI '74 passen in de (sub)klassen (vier- of vijfcijferige eindposten) van de SBI '93.

Geeft een methodologische verantwoording en bevat verder een uiteenzetting over statistische eenheden gebruikt in bedrijfsstatistieken, de relatie van de SBI met internationale classificaties en toepassingsregels.