Reële ontwikkeling

De waardeontwikkeling van een variabele gecorrigeerd voor prijsveranderingen.
De term reële ontwikkeling wordt onder meer gebruikt bij inkomens en bij andere transacties die geen direct verband houden met goederen of diensten.