Zelfstandige trombosedienst

Bedrijfseenheden in SBI 86.92.4 ('Medische laboratoria, trombosediensten en overige instellingen voor behandelingondersteunend onderzoek') met als enige activiteit trombosedienst.
Hieronder vallen ook diensten die een onderdeel zijn van het Nederlandse Rode Kruis.