Rivier

Natuurlijke waterloop waarop scheepvaart mogelijk is.