Ressort

Rechtsgebied van één van de vijf gerechtshoven in Nederland.
Elk ressort beslaat een aantal arrondissementen.