Koninklijke Marechaussee (KMar)

Politiekorps met een militaire status dat onderdeel is van de krijgsmacht, maar ook ingezet wordt voor civiele taken.
De Koninklijke Marechaussee wordt bijvoorbeeld ingezet bij de beveiliging van Schiphol en bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers (zie artikel 6 PolW).