Kapitaalmarkt

De markt waarin financiële transacties met een looptijd van twee jaar of langer plaatsvinden.
De kapitaalmarkt is de markt waar middelen met een lange looptijd worden uitgezet en aangetrokken. De schuldtitels waarin de transacties plaatsvinden zijn deposito's, spaartegoeden en leningen op lange termijn, obligaties, aandelen, onroerend goed en pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen.