Juridische eenheid

Een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid zijn de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).