Financiële lasten

De rentelasten, het verlies op deelnemingen, de kosten van leningen, en het verlies op beleggingen.