Financieel resultaat

De financiële baten minus de financiële lasten.