Eenverdiener(shuishouden)

Huishouden met een (echt)paar van wie slechts één partner verdiener is.
Tot 2000: Huishouden met een (echt)paar van wie slechts één van beide partners persoonlijk inkomen heeft.