Dagvaardingsprocedure

Procedure voor rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen met een vonnis.