Vrije tijd en cultuur

Aanvullend statistisch onderzoek

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financiën over de periode van 2009 tot en met 2018.

Cijfers over het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën van musea in Nederland voor de periode van 2009 tot en met 2018.

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2018*.

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Wat waren de problemen die Nederlanders ondervonden bij online aankopen.

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2019.

Statistiek van het aantal cruisepassagiers die Bonaire aandoen.

De musea zijn ingedeeld op basis van omvang (in vte's) en in de tabel gespecificeerd in vijf categorieën.

Werkgelegenheid bij podia voor professionele podiumkunsten, naar omvang in vte, 2011-2017.

Binnen- en buitenlandse gasten en overnachtingen in hotels, pensions en jeugdaccommodaties in de gemeente Eindhoven, 2016-2018

Nederlanders die alleen op vakantie gaan, naar geslacht en leeftijd, 2017

De tabellen geven informatie over cultuuruitgaven en inkomsten per Noord-Brabantse gemeenten over de periode 2007-2017.

De tabellen geven informatie over deelname aan verenigingen en vrijwilligerswerk in Nederland en de provincie Noord-Brabant over de periode 2007-2017.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Schatting van binnen- en buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in het Groene Hart.

Gegevens over sportparticipatie in Limburg, waar onder Wekelijkse sportdeelname in Limburg en de rest van Nederland, 2016-2017.

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2017

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016* en 2017*.

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën over de periode van 2009 tot en met 2017.

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2018.

Boekingswijze, boekingsmoment, bestemming, vervoer en invulling zomervakanties 2017.

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2016.

De baten en de lasten van organisaties in Noord-Brabant die het tonen van professionele podiumkunsten.

Cijfers over musea in Nederland met betrekking tot aantal bezoeken, bezoekerskenmerken en collecties

Cijfers over musea in Nederland met betrekking tot aantal bezoeken, bezoekerskenmerken en collecties 2009-2016

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2017

Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017.

Maatwerktabellen over de ontwikkeling van het aantal werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen.

Het aantal banen, arbeidsjaren, zelfstandigen en de overlap daartussen in de culturele sector.

Cijfers over licenties, gebruik en accounts van e-books en overige digitale producten bij de Online Bibliotheek

Het aantal zomervakanties van Nederlanders in het hoogseizoen van 2016.

Regionale reeks tevredenheid met leven en geluk 2013-2016.

Lange zomervakanties van Nederlanders in 2016.

Het aantal vakanties van Nederlanders in een vakantiehuisje op een park, in 2016

Deze tabel bevat 12 groene groei indicatoren voor de toerismesector voor de periode 2010-2015.

Schatting van buitenlandse gasten in logiesaccommodaties, per Corop-regio in Randstad

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector

Ontwikkeling van het aantal werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen

Tabel over bezit van DAB+ op het niveau van huishoudens

Overnachtingen, herkomst en vervoersmiddel van toeristen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in 2015.

Bedrijven, instellingen en zelfstandigen die zich bezighouden met kunst- en cultuureducatie naar soort activiteit in 2015.

Deze tabel bevat informatie over de aantallen en aandelen hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties met een eco- of Green Key-label.

Deze tabel toont het aantal zakelijke overnachtingen in de Nederlandse hotels van januari 2007 tot en met mei 2009, uitgesplitst naar provincie.

Deze tabellen bevatten het aantal lange vakanties van vier nachten of meer dat inwoners van de EU-27 in 2007 per hoofd van de bevolking doorbrachten . Daarnaast is er informatie over de uitgaven van inwoners van de EU-27 aan vakanties.

Deze tabel bevat het aantal gasten en overnachtingen in COROP-gebied Groot-Amsterdam en Agglomeratie Haarlem van januari 2008 tot en met maart 2009.

Deze tabel bevat de aantallen huisjes, huisjesterreinen en slaapplaatsen per provincie, grootteklasse en toeristengebied.

Deze tabel bevat gegevens over het aantal en het percentage Nederlanders dat in 2005/2006 gelovig was, uitgesplitst naar kerkelijke gezindte. Daarnaast bevat de tabel informatie over de mate van bezoek van religieuze bijeenkomsten, uitgesplitst naar kerkelijke gezindte.

In deze tabel staan gegevens over het percentage internetgebruikers dat mobiele apparaten gebruikt om te internetten, uitgesplitst naar het soort apparaat en geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Deze tabellen bevatten informatie over het percentage ouders dat zijn kinderen bepaalde plekken verbiedt wegens onveiligheid, uitgesplitst naar stedelijkheid en provincie. In de tweede tabel zijn deze gegevens uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van de ouders.

Deze tabel bevat informatie over het aantal gasten dat Nederland in 2005 bezocht, uitgesplitst naar land van herkomst. Ook bevat de tabel gegevens over het aantal overnachtingen dat buitenlandse gasten uit verschillende landen doorbrachten in Nederland.