Vrije tijd en cultuur

Aanvullend statistisch onderzoek

Vakanties van Nederlanders in tweede kwartaal 2020

De cijfers achter de tabellen van het nieuwbericht ‘Aantal vakantiegangers bereikt historisch dieptepunt. Over het aantal Nederlanders dat op vakantie is tijdens de coronacrisis en hun vakantie-uitgaven.

Gebruik NOW 1.0 in de culturele en creatieve sector

Overzicht van het aantal bedrijven in de culturele en creatieve sector dat gebruik maakt van de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0).

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2019

Cijfers over werknemers en zelfstandig ondernemers in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Vakanties van Nederlanders januari-maart 2020

De cijfers achter de tabellen van het nieuwsbericht ‘Helft minder Nederlanders op vakantie in maart 2020’. Over het aantal Nederlanders dat op vakantie is tijdens de coronacrisis en hun vakantie-uitgaven.

Sportclubs, maneges, sportscholen en fitnesscentra, naar baten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal sportorganisaties met inkomsten van meer of minder dan 50 duizend euro.

Weggevallen capaciteit Logiesaccommodaties naar veiligheidsregio

Capaciteit van Nederlandse Logiesaccommodaties en weggevallen capaciteit als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio's naar type Accommodatie en Veiligheidsregio, 3 april 2020*

Platformeconomie, 2019

Maatwerktabel over het gebruik van digitale platforms in 2019

Musea naar provincie en type, 2009-2018

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financiën over de periode van 2009 tot en met 2018.

Museale beheerders erfgoedwet 2009-2018

Cijfers over het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën van musea in Nederland voor de periode van 2009 tot en met 2018.

Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016-2018*

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2018*.

Arbeidsmarkt culturele sector 2010-2018

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Ondervonden problemen bij online aankopen

Wat waren de problemen die Nederlanders ondervonden bij online aankopen.

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2019.

Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2018

Statistiek van het aantal cruisepassagiers die Bonaire aandoen.

Werkgelegenheid bij musea, 2015-2017

De musea zijn ingedeeld op basis van omvang (in vte's) en in de tabel gespecificeerd in vijf categorieën.

Werkgelegenheid bij podia, 2011-2017

Werkgelegenheid bij podia voor professionele podiumkunsten, naar omvang in vte, 2011-2017.

Gasten en overnachtingen in Eindhoven, 2016-2018

Binnen- en buitenlandse gasten en overnachtingen in hotels, pensions en jeugdaccommodaties in de gemeente Eindhoven, 2016-2018

Alleen op vakantie, 2017

Nederlanders die alleen op vakantie gaan, naar geslacht en leeftijd, 2017

Cultuur in Noord-Brabant, lasten en baten 2009-2019

De tabellen geven informatie over cultuuruitgaven en inkomsten per Noord-Brabantse gemeenten over de periode 2007-2017.

Deelname verenigingen en vrijwilligerswerk, 2007-2017

De tabellen geven informatie over deelname aan verenigingen en vrijwilligerswerk in Nederland en de provincie Noord-Brabant over de periode 2007-2017.

De Staat van Limburg 2019

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Gasten en overnachtingen in Groene Hart

Schatting van binnen- en buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in het Groene Hart.

Sportparticipatie in Limburg

Gegevens over sportparticipatie in Limburg, waar onder Wekelijkse sportdeelname in Limburg en de rest van Nederland, 2016-2017.

Professionele podia in Eindhoven, 2012-2017

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2017

Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016*-2017*

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016* en 2017*.

Cultuur in Beeld 2018

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Musea naar aard van de collectie, 2009-2017

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën over de periode van 2009 tot en met 2017.

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2018.

Zomervakanties 2017

Boekingswijze, boekingsmoment, bestemming, vervoer en invulling zomervakanties 2017.

Professionele podia in Eindhoven, 2012-2016

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2016.

Professionele podia in Noord-Brabant, 2012-2016

De baten en de lasten van organisaties in Noord-Brabant die het tonen van professionele podiumkunsten.

Musea naar provincie en type, 2009-2016

Cijfers over musea in Nederland met betrekking tot aantal bezoeken, bezoekerskenmerken en collecties

Musea naar type collectie, 2009-2016

Cijfers over musea in Nederland met betrekking tot aantal bezoeken, bezoekerskenmerken en collecties 2009-2016

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2017

Werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen

Maatwerktabellen over de ontwikkeling van het aantal werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen.

Cultuur in beeld 2017

Het aantal banen, arbeidsjaren, zelfstandigen en de overlap daartussen in de culturele sector.

Online Bibliotheken

Cijfers over licenties, gebruik en accounts van e-books en overige digitale producten bij de Online Bibliotheek

Zomervakanties in hoogseizoen 2016

Het aantal zomervakanties van Nederlanders in het hoogseizoen van 2016.

Groene groei indicatoren voor toerismesector, 2010-2015

Deze tabel bevat 12 groene groei indicatoren voor de toerismesector voor de periode 2010-2015.

Cultuur in Beeld 2016

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector

Toerisme in Caribisch Nederland 2015

Overnachtingen, herkomst en vervoersmiddel van toeristen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in 2015.

Kunst- en cultuureducatie naar soort activiteit, 2015

Bedrijven, instellingen en zelfstandigen die zich bezighouden met kunst- en cultuureducatie naar soort activiteit in 2015.

Logiesaccommodaties gecertificeerd met Eco- of Green Key-label en gepaard gaande capaciteit

Deze tabel bevat informatie over de aantallen en aandelen hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties met een eco- of Green Key-label.

Zakelijke overnachtingen in hotels, januari 2007-mei 2009

Deze tabel toont het aantal zakelijke overnachtingen in de Nederlandse hotels van januari 2007 tot en met mei 2009, uitgesplitst naar provincie.

Lange vakanties en vakantie-uitgaven in de EU-27, 2007

Deze tabellen bevatten het aantal lange vakanties van vier nachten of meer dat inwoners van de EU-27 in 2007 per hoofd van de bevolking doorbrachten . Daarnaast is er informatie over de uitgaven van inwoners van de EU-27 aan vakanties.

Aantal en percentage gelovigen en bezoekers van kerk of moskee of godsdienstige bijeenkomst, 2005/2006

Deze tabel bevat gegevens over het aantal en het percentage Nederlanders dat in 2005/2006 gelovig was, uitgesplitst naar kerkelijke gezindte. Daarnaast bevat de tabel informatie over de mate van bezoek van religieuze bijeenkomsten, uitgesplitst naar kerkelijke gezindte.

Gebruik van mobiele apparatuur om te internetten, 2007

In deze tabel staan gegevens over het percentage internetgebruikers dat mobiele apparaten gebruikt om te internetten, uitgesplitst naar het soort apparaat en geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Onveiligheid naar stedelijkheid en provincie, 2006

Deze tabellen bevatten informatie over het percentage ouders dat zijn kinderen bepaalde plekken verbiedt wegens onveiligheid, uitgesplitst naar stedelijkheid en provincie. In de tweede tabel zijn deze gegevens uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van de ouders.

Inkomend toerisme, 2005

Deze tabel bevat informatie over het aantal gasten dat Nederland in 2005 bezocht, uitgesplitst naar land van herkomst. Ook bevat de tabel gegevens over het aantal overnachtingen dat buitenlandse gasten uit verschillende landen doorbrachten in Nederland.