Energielabel certificaten voor woningen

Het bestand bevat informatie over energielabels van woningen. Per verslagjaar worden uit de energielabeldatabase van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de energielabels met een opnamedatum tot het einde van het verslagjaar geselecteerd en gekoppeld aan de woningvoorraad. De energielabels database is een momentopname van de stand bij aanvraag van een energielabel. Een nieuwe update van het energielabel is pas verplicht bij verkoop van de woning. De energielabeldatabase geeft dus geen informatie over het moment van toepassing van de besparingsmaatregel of installatie, alleen dat ten tijde van de opname de maatregel/installatie wel of niet was toegepast. Informatie over toegepaste maatregelen en informatie over het theoretisch verbruik zijn niet beschikbaar voor alle woningen met een geregistreerd energielabel. Bestanden beschikbaar per jaar, 2014 t/m 2021