Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen

Aardgas- en elektriciteitsverbruik en het aandeel stadsverwarming van particuliere woningen, uitgesplitst naar woningtype. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2004 t/m 2022.