Energieverbruik: Energiegebruiken van woningen

Deze bestanden bevatten energiegebruiken van woningen, met name gasverbruik en elektriciteitsverbruik in de beschikbare jaren. Warmteverbruiken van woningen zijn niet bekend en dus ook niet opgenomen. Wel is een variabele opgenomen die aangeeft of op een postcode stadsverwarming aanwezig is of niet. De brongegevens hiervoor zijn afkomstig van Energiened.