Energieverbruikonderwijsvastgoed: Energieverbruik in de onderwijssector

Externe gefinancierd maatwerkbestand waarmee het energieverbruik van vastgoed in de onderwijssector op laag regionaal niveau in kaart wordt gebracht. Deze monitor richt zich op funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs), 2018.