CBS Urban Data Center/Heerlen

Het CBS en de gemeente Heerlen werken sinds november 2016 samen binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen. Één van de doelen van dit samenwerkingsverband is om kennis en data van het CBS en de gemeente Heerlen te bundelen om effectiever beleid te maken dat zo goed mogelijk aansluit bij de informatiebehoefte van Heerlen.

Het Urban Data Center Heerlen heeft niet alleen als doel om beter inzicht te krijgen in lokale vraagstukken en ontwikkelingen maar wil daarnaast ook de regionale gevolgen meten van nationale ontwikkelingen. Het CBS levert daarvoor bijvoorbeeld expertise over de inzet van nieuwe (big data-) bronnen en de integratie van CBS-data met gegevens van de gemeente Heerlen om deze regionale vertaalslag te kunnen maken. De onderzoeksresultaten bieden in veel gevallen ondersteuning aan een wijk- en buurtgerichte aanpak. Enkele praktijkvoorbeelden betreft het verrijken van gegevens over de ontwikkeling van het aantal elektrische auto’s in Heerlen en het in kaart brengen van de instroomprofielen in jeugdhulp.

Binnen het CBS UDC Heerlen werken onderzoekers van het CBS samen met onderzoekers van de afdeling Onderzoek & Business Intelligence (OBI) van de gemeente Heerlen.

Hieronder staat een overzicht van de onderzoeken die tot nu toe per kalenderjaar zijn uitgevoerd.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018