© Hollandse Hoogte

CBS Urban Data Center/Heerlen

Het CBS en de gemeente Heerlen werken sinds november 2016 samen binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen. In dit samenwerkingsverband komt de kennis van het CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy samen met het streven van de gemeente Heerlen om beter inzicht te krijgen in lokale vraagstukken en ontwikkelingen.

In februari 2019 is het CBS Urban Data Center/Heerlen een nieuwe fase in gegaan.

Er is gestart met het landelijke programma ‘Kansrijke start’ . Dit brengt de kansen van de jongste kinderen in de gemeente Heerlen in beeld. De eerste uitkomsten worden medio 2019 verwacht. In dit programma werken overheid, het sociaal maatschappelijk werk, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstanties samen met als doel een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in Heerlen te realiseren. Daarvoor heeft de gemeente Heerlen met alle betrokken partijen een monitor opgenomen in het actieprogramma. De informatie uit de monitor is bedoeld voor de wijkteams om doelgerichter te werken in wijken waar de meest kwetsbare doelgroep zich bevindt.

Maatwerk