Inflatie stijgt naar 3,2 procent in juni

Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Consumentengoederen en -diensten waren in juni 3,2 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In mei was de inflatie 2,7 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Het inflatiecijfer van juni is hetzelfde als bij de snelle raming die op 2 juli is gepubliceerd.

Inflatie
jaarmaandInflatie (% verandering van de CPI t.o.v een jaar eerder)
2019januari2,2
2019februari2,6
2019maart2,8
2019april2,9
2019mei2,4
2019juni2,7
2019juli2,5
2019augustus2,8
2019september2,6
2019oktober2,7
2019november2,6
2019december2,7
2020januari1,8
2020februari1,6
2020maart1,4
2020april1,2
2020mei1,2
2020juni1,6
2020juli1,7
2020augustus0,7
2020september1,1
2020oktober1,2
2020november0,8
2020december1
2021januari1,6
2021februari1,8
2021maart1,9
2021april1,9
2021mei2,1
2021juni2
2021juli1,4
2021augustus2,4
2021september2,7
2021oktober3,4
2021november5,2
2021december5,7
2022januari6,4
2022februari6,2
2022maart9,7
2022april9,6
2022mei8,8
2022juni8,6
2022juli10,3
2022augustus12
2022september14,5
2022oktober14,3
2022november9,9
2022december9,6
2023januari7,6
2023februari8
2023maart4,4
2023april5,2
2023mei6,1
2023juni5,7
2023juli4,6
2023augustus3
2023september0,2
2023oktober-0,4
2023november1,6
2023december1,2
2024januari3,2
2024februari2,8
2024maart3,1
2024april2,7
2024mei2,7
2024juni3,2

Inflatie stijgt door tabak en kleding

De prijsontwikkeling van tabak zorgde voor een stijging van de inflatie. In juni was tabak 30,9 procent duurder dan vorig jaar, in mei was de stijging 22,0 procent. Per 1 april 2024 zijn de accijnzen op tabak verhoogd en dit zorgde voor een stijging van de prijzen. Een accijnsverhoging werkt met wat vertraging door in de verkoopprijzen, omdat er in de eerste maanden na de accijnsverhoging nog tabaksvoorraden met oude accijnstarieven worden verkocht. Ook de prijsontwikkeling van kleding had een opwaarts effect op de inflatie. Kleding was in juni 1,3 procent duurder dan een jaar eerder, in mei waren de prijzen 3,9 procent lager dan vorig jaar.

Prijsindex tabak
Maand2024 (2015=100)2023 (2015=100)
Jan161,58136,27
Feb161,84136,27
Mrt163,47136,27
Apr163,83136,33
Mei168,17137,82
Jun203,70155,59
Jul157,26
Aug160,98
Sep161,04
Okt161,41
Nov161,52
Dec161,52

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie
 Juni 2024 (%-punt)Mei 2024 (%-punt)
Totaal3,22,7
Diverse goederen en
diensten (o.a. persoonlijke
verzorging en verzekeringen)
0,680,70
Horeca0,560,44
Alcohol en tabak0,540,34
Huisvesting, water
en energie
0,430,38
Vervoer0,420,51
Recreatie en cultuur0,210,27
Gezondheid0,150,12
Consumptiegebonden
belastingen
0,150,15
Consumptie in het buitenland0,150,13
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,110,11
Kleding en schoenen0,10-0,12
Meubelen, stoffering en
huishoudelijke apparaten
-0,28-0,34

Inflatie eurozone 2,5 procent

Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in juni 3,4 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In mei was de inflatie volgens de HICP 2,7 procent. De inflatie in de eurozone daalde van 2,6 procent in mei naar 2,5 procent in juni.

Europees geharmoniseerde inflatie (HICP)
jaarmaandNederland (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder)Eurozone (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder)
2019januari21,4
2019februari2,61,5
2019maart2,91,4
2019april31,7
2019mei2,31,2
2019juni2,71,3
2019juli2,61
2019augustus3,11
2019september2,70,8
2019oktober2,80,7
2019november2,61
2019december2,81,3
2020januari1,71,4
2020februari1,31,2
2020maart1,10,7
2020april10,3
2020mei1,10,1
2020juni1,70,3
2020juli1,60,4
2020augustus0,3-0,2
2020september1-0,3
2020oktober1,2-0,3
2020november0,7-0,3
2020december0,9-0,3
2021januari1,60,9
2021februari1,90,9
2021maart1,91,3
2021april1,71,6
2021mei22
2021juni1,71,9
2021juli1,42,2
2021augustus2,73
2021september33,4
2021oktober3,74,1
2021november5,94,9
2021december6,45
2022januari7,65,1
2022februari7,35,9
2022maart11,77,4
2022april11,27,4
2022mei10,28,1
2022juni9,98,6
2022juli11,68,9
2022augustus13,79,1
2022september17,19,9
2022oktober16,810,6
2022november11,310,1
2022december119,2
2023januari8,48,6
2023februari8,98,5
2023maart4,56,9
2023april5,87
2023mei6,86,1
2023juni6,45,5
2023juli5,35,3
2023augustus3,45,2
2023september-0,34,3
2023oktober-12,9
2023november1,42,4
2023december12,9
2024januari3,12,8
2024februari2,72,6
2024maart3,12,4
2024april2,62,4
2024mei2,72,6
2024juni3,42,5

Verschil CPI en HICP

Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de lidstaten van de Europese Unie (EU) een consumentenprijsindex volgens internationaal afgesproken definities en methoden. De Europese Centrale Bank gebruikt de HICP voor het monetaire beleid in de eurozone. Daarnaast maken de meeste landen nog een eigen, nationale prijsindex.

Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. Dit is echter niet het enige verschil. In een publicatie worden deze verschillen verder toegelicht.

Dashboard consumentenprijzen

Het dashboard consumentenprijzen toont de inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) en de prijsontwikkeling voor een aantal groepen consumentengoederen en -diensten. De persoonlijke inflatiecalculator geeft inzicht in de ontwikkeling van de consumentenprijzen voor een individueel consumptieprofiel.