Cao-loonstijging in eerste kwartaal 6,8 procent

Financiele diensten in Rotterdam
© CBS
In het eerste kwartaal van 2024 waren de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 6,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is iets minder dan de ontwikkeling van het laatste kwartaal in 2023, dat met 6,9 procent de grootste cao-loonstijging in ruim veertig jaar tijd kende. In 2022 en 2023 was de toename van de lonen elk kwartaal hoger dan die van het voorafgaande kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Cao-lonen
JaarKwartaalCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20141e kwartaal0,9
20142e kwartaal0,9
20143e kwartaal0,9
20144e kwartaal1,0
20151e kwartaal1,3
20152e kwartaal1,4
20153e kwartaal1,4
20154e kwartaal1,5
20161e kwartaal1,8
20162e kwartaal1,8
20163e kwartaal2,0
20164e kwartaal1,8
20171e kwartaal1,3
20172e kwartaal1,3
20173e kwartaal1,4
20174e kwartaal1,5
20181e kwartaal1,8
20182e kwartaal1,8
20183e kwartaal2,1
20184e kwartaal2,2
20191e kwartaal2,3
20192e kwartaal2,6
20193e kwartaal2,7
20194e kwartaal2,8
20201e kwartaal3,0
20202e kwartaal2,8
20203e kwartaal3,0
20204e kwartaal2,8
20211e kwartaal2,2
20212e kwartaal2,2
20213e kwartaal1,9
20214e kwartaal1,9
20221e kwartaal2,7
20222e kwartaal3,0
20223e kwartaal3,5
20224e kwartaal3,7
2023*1e kwartaal5,5
2023*2e kwartaal5,8
2023*3e kwartaal6,3
2023*4e kwartaal6,9
'24*1e kwartaal6,8
* voorlopige cijfers

In de sector gesubsidieerde instellingen (met name in de zorg) zijn de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2024 het hardst gestegen; 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de sector overheid en bij particuliere bedrijven namen de lonen toe met respectievelijk 6,9 en 6,6 procent. In de eerste drie kwartalen van 2023 was de loonstijging in de sector gesubsidieerde instellingen nog het laagst.

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen
Sector1e kwartaal 2024* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)1e kwartaal 2023* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Totaal6,85,5
Overheid6,96,3
Particuliere bedrijven6,65,6
Gesubsidieerde
instellingen
7,24,5
*voorlopige cijfers

Sterkste loonstijging in verhuur en handel van onroerend goed

In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed (woningcorporaties) stegen de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2024 met 12,4 procent het meest. In hetzelfde kwartaal van 2023 was de loonontwikkeling in deze bedrijfstak nog het laagst (2,5 procent). Ook het onderwijs (10,2 procent) en de horeca (10,1 procent) behoren tot de grootste stijgers in het eerste kwartaal. In de financiële dienstverlening stegen de lonen met 4,2 procent het minst.

Cao-loonstijging per bedrijfstak
Bedrijfstakken1e kwartaal 2024* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)1e kwartaal 2023* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Verhuur en handel
van onroerend goed
12,42,5
Onderwijs10,23,6
Horeca10,17,0
Landbouw, bosbouw
en visserij
8,25,1
Handel7,96,3
Gezondheids-
en welzijnszorg
7,74,2
Verhuur en overige
zakelijke diensten
7,36,0
Totaal6,85,5
Specialistische
zakelijke diensten
6,35,6
Overige dienstverlening6,27,2
Energievoorziening6,16,9
Informatie en
communicatie
6,04,5
Waterbedrijven
en afvalbeheer
5,65,0
Cultuur, sport
en recreatie
5,43,9
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
5,38,0
Bouwnijverheid5,23,6
Industrie5,25,7
Vervoer en opslag4,47,9
Financiële
dienstverlening
4,24,6
*voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten iets meer toegenomen dan cao-lonen

De contractuele loonkosten - de cao-lonen plus werkgeverspremies (pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en zorgverzekering) - stegen in het eerste kwartaal van 2024 met 6,9 procent. Dit is net iets meer dan de ontwikkeling van de cao-lonen. Dit komt voornamelijk doordat in 2024 de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid (AOF) is gestegen, terwijl de premie voor ziektekosten lager geworden is.

Reële loonstijging 4,3 procent

De reële cao-loonontwikkeling, waarbij het cao-loon wordt gecorrigeerd voor inflatie, lag het afgelopen kwartaal op 4,3 procent. Bij het bepalen van de reële loonstijging is net zoals in het vorige nieuwsbericht gebruikgemaakt van de ontwikkeling van de consumentenprijzen die is berekend met de daadwerkelijk betaalde energieprijzen.

Cao-loonontwikkeling
JaarKwartaalCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Reële cao-loonontwikkeling (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20141e kwartaal0,9-0,2
20142e kwartaal0,9-0,1
20143e kwartaal0,90,0
20144e kwartaal1,00,1
20151e kwartaal1,31,1
20152e kwartaal1,40,5
20153e kwartaal1,40,6
20154e kwartaal1,50,8
20161e kwartaal1,81,2
20162e kwartaal1,81,8
20163e kwartaal2,02,0
20164e kwartaal1,81,1
20171e kwartaal1,3-0,2
20172e kwartaal1,30,0
20173e kwartaal1,40,0
20174e kwartaal1,50,1
20181e kwartaal1,80,6
20182e kwartaal1,80,3
20183e kwartaal2,10,1
20184e kwartaal2,20,2
20191e kwartaal2,3-0,2
20192e kwartaal2,6-0,1
20193e kwartaal2,70,0
20194e kwartaal2,80,1
20201e kwartaal3,01,4
20202e kwartaal2,81,4
20203e kwartaal3,01,7
20204e kwartaal2,81,7
20211e kwartaal2,20,5
20212e kwartaal2,20,4
20213e kwartaal1,90,2
20214e kwartaal1,9-1,2
20221e kwartaal2,7-0,9
20222e kwartaal3,0-2,6
20223e kwartaal3,5-3,5
20224e kwartaal3,7-6,1
2023*1e kwartaal5,5-5,2
2023*2e kwartaal5,8-3,3
2023*3e kwartaal6,3-1,4
2023*4e kwartaal6,93,6
'24*1e kwartaal6,84,3
* voorlopige cijfers

De voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2024 zijn gebaseerd op 97 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Drie kwart van de werknemers valt onder een cao.