Inkomen huishoudens

geld tellen wat er nog in je beurs zit
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Met deze berichten geeft het CBS snel informatie over de ontwikkeling van de inkomens van Nederlandse huishoudens aan de hand van het bruto beschikbaar inkomen. Het bruto beschikbaar inkomen geeft aan over welk inkomen de sector huishoudens kan beschikken na herverdeling van het primaire inkomen door al dan niet verplichte inkomensoverdrachten tussen de sectoren. Het reëel beschikbaar inkomen is het beschikbaar inkomen na correctie voor inflatie. De informatie komt uit de kwartaalsectorrekeningen die een kwantitatieve beschrijving geven van het economische proces binnen een land en de economische relaties met het buitenland.

Overzichtspagina reeks: Inkomen huishoudens