Hulp

Aan de mensen die aangaven dat ze enige moeite, grote moeite of een IADL-activiteit niet kunnen uitvoeren is gevraagd of ze gewoonlijk hulp krijgen bij deze activiteiten. Indien mensen ‘ja’ hierop antwoordden werd vervolgens gevraagd of ze meer hulp zouden willen krijgen. Indien mensen ‘nee’ hierop antwoordden werd gevraagd of ze wel hulp zouden willen.

Voor dit nieuwsbericht zijn ‘het aandeel mensen dat hulp krijgt’, ‘het aandeel mensen dat meer hulp zou willen’ en het ‘aandeel mensen dat nog geen hulp kreeg maar wel hulp zou willen’ gepresenteerd voor de totale groep van 55 jaar of ouder die aangaven enige moeite, grote moeite te hebben met een of meer IADL-activiteiten of een IADL-activiteit niet konden uitvoeren.