Nieuwe methode energieprijzen en gevolgen voor inflatiecijfers

Het CBS gebruikt vanaf juni 2023 een nieuwe methode om energieprijzen te meten en te verwerken in de CPI (consumentenprijsindex). Deze methodeverandering heeft gevolgen voor het inflatiecijfer. Op 30 juni publiceerde het CBS een achtergrondartikel waarin het meer gedetailleerd uitlegt wat de overstap betekent voor de CPI, de inflatie en het gebruik van de CPI voor indexeringsdoeleinden.

De cijfers die gebruikt zijn bij de berekening van de reële cao-loonontwikkeling zijn gebaseerd op de onderzoeksreeks die in het achtergrondartikel wordt vermeld. Omdat de onderzoeksreeks daadwerkelijk betaalde energieprijzen gebruikt, sluit deze gemiddeld genomen meer aan bij de prijsontwikkeling die mensen hebben ervaren.