Digitale vaardigheden, 2023

Digitale vaardigheden, 12 jaar of ouder, 2023
De digitale vaardigheden, het bekwaam zijn in internet-, computer- en softwaregebruik, zijn toegenomen onder Nederlanders. Het meest vaardig zijn Nederlanders in online communicatie, het minst in het gebruik van software. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS, een enquête die jaarlijks van april tot en met juli wordt gehouden onder ongeveer 6 duizend mensen van 12 jaar of ouder.