Toeristische bestedingen stijgen tot 96 miljard euro in 2022

© Hollandse Hoogte / Erik van 't Woud
In 2022 besteedden toeristen in de Nederlandse economie bijna 96 miljard euro. Daarmee waren de bestedingen, niet gecorrigeerd voor prijsveranderingen, hoger dan voor de coronapandemie. De bestedingen van zowel Nederlandse toeristen als buitenlandse toeristen in Nederland namen in 2022 toe; samen hebben ze 36,5 miljard euro meer besteed dan in 2021. Ten opzichte van 2019 besteedden vooral Nederlandse toeristen meer. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Toeristische bestedingen zijn de totale bestedingen door toeristen voor, tijdens en na de reis, en het verblijf op de plaats van bestemming.

In 2022 besteedden buitenlandse toeristen 34,5 miljard euro. Dat is een groei van meer dan 90 procent ten opzichte van 2021, toen er nog coronamaatregelen van kracht waren. Buitenlandse toeristen zorgden voor ongeveer een derde van de totale toeristische bestedingen. Dit is inclusief de bestedingen van buitenlandse toeristen die niet naar Nederland reizen, maar wel geld besteden bij Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld bij online boekingen van hotels of vluchten bij een Nederlandse maatschappij.

Toeristische bestedingen in de Nederlandse economie
Variabelen Nederlandse toeristen (mld euro, werkelijke prijzen)Buitenlandse toeristen (mld euro, werkelijke prijzen)Duurzame goederen en overige bestedingen (mld euro, werkelijke prijzen)
201546,69123,9572,864
201647,37426,5682,901
201749,15430,042,994
201851,17432,2293,051
201952,92434,7293,161
202034,18215,7443,326
202137,69618,1043,492
2022*57,66534,4743,696
*voorlopige cijfers

Toegevoegde waarde van toerisme in 2022 fors gestegen

De toegevoegde waarde van de toeristische sector is in 2022 met ruim 66 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder (voor prijsveranderingen gecorrigeerd) en bedroeg bijna 32 miljard euro. Desondanks was de toegevoegde waarde nog wel lager dan in 2019, voor de coronapandemie. De toegevoegde waarde van de toeristische sector nam in 2022 sterker toe dan de totale economische groei, maar de sector werd in 2020 en 2021 ook veel harder geraakt door de pandemie. Tot en met 2019 groeide de toegevoegde waarde van toerisme harder dan de rest van de Nederlandse economie.

Ontwikkeling toegevoegde waarde (basisprijzen)
jarenBruto toegevoegde waarde (Volume-index (2015 = 100))Toeristische toegevoegde waarde (Volume-index (2015 = 100))
2015100100
2016102,0105,2
2017105,0110,5
2018107,4115,7
2019109,6119,4
2020105,158,2
2021112,066,9
2022*117,4111,2
*voorlopige cijfers

Aandeel in de Nederlandse economie neemt toe

Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie nam toe tot 3,7 procent in 2022. In 2021 was dit 2,5 procent. De toegevoegde waarde groeide in alle bedrijfstakken binnen het toerisme. De bedrijfstakken horeca en luchtvaart, reisbureaus en reisbemiddeling groeiden het sterkst in 2022 ten opzichte van 2021.

Aandeel toerisme in de Nederlandse economie
JarenAandeel toerisme (% bruto toegevoegde waarde)
20154,0
20164,2
20174,3
20184,4
20194,4
20202,3
20212,5
2022*3,7
*voorlopige cijfers

Herstel van werkgelegenheid in toerisme

In 2022 was de werkgelegenheid in de toeristische sector hoger dan in 2021. In 2022 nam het aantal arbeidsjaren in het toerisme met bijna 20 procent toe naar 452 duizend. Hiermee was het aandeel van toerisme in de totale werkgelegenheid in 2022 5,5 procent. In 2019 was dit nog 4,8 procent. De toename is in alle toeristische sectoren te zien. De werkgelegenheid in de luchtvaart, reisbureaus en reisbemiddeling nam het meest toe. Ook het aantal werkzame personen en banen nam in 2022 toe. In het toerisme wordt relatief veel in deeltijd gewerkt; het aantal banen is daarom groter dan het aantal werkzame personen.

Werkgelegenheid toerisme
Jaren Banen (x 1 000)Werkzame personen (x 1 000)Arbeidsjaren (x 1 000)
2015718616423
2016737632438
2017765656459
2018785668479
2019812692496
2020683581403
2021*655557377
2022*790675452
* voorlopige cijfers