Toerisme; bestedingen, nationale rekeningen

Toerisme; bestedingen, nationale rekeningen

Perioden Waarde in werkelijke prijzen Toerisme: bestedingen NL economie Toerisme: bestedingen NL economie totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toerisme: bestedingen NL economie Bestedingen buitenlands toerisme (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toerisme: bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Totaal bestedingen binnenlands toerisme (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toerisme: bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Bestemming binnenland (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toerisme: bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Bestemming buitenland (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Toerisme: bestedingen NL economie Overige bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bestedingen uitgaand toerisme (mln euro) Volume-indexcijfers Toerisme: bestedingen NL economie Toerisme: bestedingen NL economie totaal (2015=100) Volume-indexcijfers Toerisme: bestedingen NL economie Bestedingen buitenlands toerisme (2015=100) Volume-indexcijfers Toerisme: bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Totaal bestedingen binnenlands toerisme (2015=100) Volume-indexcijfers Toerisme: bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Bestemming binnenland (2015=100) Volume-indexcijfers Toerisme: bestedingen NL economie Bestedingen binnenlands toerisme Bestemming buitenland (2015=100) Volume-indexcijfers Toerisme: bestedingen NL economie Overige bestedingen (2015=100) Volume-indexcijfers Bestedingen uitgaand toerisme (2015=100)
2011 62.237 15.569 43.869 38.726 5.143 2.799 14.923 88,2 68,0 97,5 97,2 97,2 104,9 100,5
2012 64.692 17.239 44.658 39.183 5.475 2.795 15.481 89,2 73,3 96,5 96,0 98,7 102,6 101,0
2013 66.037 18.986 44.284 38.772 5.512 2.768 15.753 90,3 80,4 94,8 94,5 96,7 99,2 101,3
2014 69.441 21.121 45.521 39.930 5.591 2.799 15.398 94,8 89,4 97,2 97,1 97,4 100,0 98,5
2015 73.513 23.957 46.691 40.921 5.770 2.864 15.746 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016 76.843 26.568 47.374 41.512 5.862 2.901 15.769 104,8 111,2 101,9 101,6 104,3 99,5 101,4
2017 82.188 30.040 49.154 42.961 6.192 2.994 16.985 110,1 123,7 103,6 103,3 105,9 101,7 106,3
2018 86.454 32.229 51.174 44.717 6.456 3.051 17.004 113,7 130,4 105,8 105,4 108,7 102,5 104,1
2019 90.814 34.729 52.924 46.558 6.366 3.161 17.584 116,3 137,4 106,2 106,5 104,6 104,9 105,4
2020 53.252 15.744 34.182 32.290 1.892 3.326 5.520 67,2 61,7 67,9 73,0 31,7 100,6 33,2
2021 59.291 18.104 37.696 34.945 2.751 3.492 8.119 72,4 69,3 72,1 76,3 42,8 102,2 46,3
2022* 95.835 34.474 57.665 51.220 6.445 3.696 16.816 108,4 119,8 103,0 105,0 89,9 105,8 85,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toeristische bestedingen van ingezetenen en niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven, maar ook cijfers over wat ingezetenen in het buitenland uitgeven. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals de totale toegevoegde waarde in basisprijzen en werkgelegenheid in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 augustus 2023:
Gegevens van 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
8 maanden na afloop van het verslagjaar worden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 20 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Toerisme: bestedingen NL economie
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Bestedingen buitenlands toerisme
Toeristische bestedingen door niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven. Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht. Ook vallen hieronder de bestedingen van niet-ingezetenen die op reis gaan naar een ander land dan Nederland maar wel geld besteden bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners. Denk hierbij aan online boekingen van hotels en vluchten bij een Nederlandse maatschappij.
Bestedingen binnenlands toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven. Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Totaal bestedingen binnenlands toerisme
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven.
Bestemming binnenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven tijdens een reis in Nederland.
Bestemming buitenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven tijdens een reis naar het buitenland.
Overige bestedingen
De overige bestedingen bestaan uit duurzame recreatiegoederen en sociale overdrachten.
Duurzame recreatiegoederen:
De duurzame recreatiegoederen zijn de duurzame goederen die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden worden gebruikt (zoals caravans, kampeerspullen en sportartikelen). Deze kunnen herhaaldelijk worden gebruikt en zijn daarom niet eenduidig aan één soort toerist of toerisme toe te wijzen.
Sociale overdrachten:
Overheidssubsidies leiden er soms toe dat een bezoeker niet de volledige kosten van een dienst betaalt, zoals subsidies aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve activiteiten en studenten OV-kaarten die voor toeristische doeleinden worden gebruikt. Daarnaast worden ook de toeristische bestedingen van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (o.a. sport en hobbyverenigingen) meegeteld in de sociale overdrachten.
Bestedingen uitgaand toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen buiten het economische territorium van Nederland. Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Volume-indexcijfers
De volumeontwikkeling uitgedrukt ten opzichte van het basisjaar, 2015=100.
Toerisme: bestedingen NL economie
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Bestedingen buitenlands toerisme
Toeristische bestedingen door niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven. Iemand is niet ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht. Ook vallen hieronder de bestedingen van niet-ingezetenen die op reis gaan naar een ander land dan Nederland maar wel geld besteden bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners. Denk hierbij aan online boekingen van hotels en vluchten bij een Nederlandse maatschappij.
Bestedingen binnenlands toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven. Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Totaal bestedingen binnenlands toerisme
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven.
Bestemming binnenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven tijdens een reis in Nederland.
Bestemming buitenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven tijdens een reis naar het buitenland.
Overige bestedingen
De overige bestedingen bestaan uit duurzame recreatiegoederen en sociale overdrachten.
Duurzame recreatiegoederen:
De duurzame recreatiegoederen zijn de duurzame goederen die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden worden gebruikt (zoals caravans, kampeerspullen en sportartikelen). Deze kunnen herhaaldelijk worden gebruikt en zijn daarom niet eenduidig aan één soort toerist of toerisme toe te wijzen.
Sociale overdrachten:
Overheidssubsidies leiden er soms toe dat een bezoeker niet de volledige kosten van een dienst betaalt, zoals subsidies aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve activiteiten en studenten OV-kaarten die voor toeristische doeleinden worden gebruikt. Daarnaast worden ook de toeristische bestedingen van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (o.a. sport en hobbyverenigingen) meegeteld in de sociale overdrachten.
Bestedingen uitgaand toerisme
Toeristische bestedingen door ingezeten personen buiten het economische territorium van Nederland. Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.