Toerisme; bestedingen, nationale rekeningen


Deze tabel bevat cijfers over de toeristische bestedingen van ingezetenen en niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven, maar ook cijfers over wat ingezetenen in het buitenland uitgeven. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals de totale toegevoegde waarde in basisprijzen en werkgelegenheid in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 augustus 2019
Gegevens van 2018 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
8 maanden na afloop van het verslagjaar worden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 20 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toerisme; bestedingen, nationale rekeningen

Perioden Waarde in werkelijke prijzenToerisme: bestedingen NL economieToerisme: bestedingen NL economie totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenToerisme: bestedingen NL economieBestedingen buitenlands toerisme (mln euro) Toerisme: bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeTotaal bestedingen binnenlands toerisme (mln euro) Toerisme: bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeBestemming binnenland (mln euro) Toerisme: bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeBestemming buitenland (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenToerisme: bestedingen NL economieOverige bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBestedingen uitgaand toerisme (mln euro) Volume-indexcijfersToerisme: bestedingen NL economieToerisme: bestedingen NL economie totaal (2015=100) Volume-indexcijfersToerisme: bestedingen NL economieBestedingen buitenlands toerisme (2015=100) Toerisme: bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeTotaal bestedingen binnenlands toerisme (2015=100) Toerisme: bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeBestemming binnenland (2015=100) Toerisme: bestedingen NL economieBestedingen binnenlands toerismeBestemming buitenland (2015=100) Volume-indexcijfersToerisme: bestedingen NL economieOverige bestedingen (2015=100) Volume-indexcijfersBestedingen uitgaand toerisme (2015=100)
2010 59.516 14.900 41.817 37.094 4.723 2.799 14.579 86,0 65,1 95,4 95,5 91,4 107,2 101,4
2011 62.237 15.569 43.869 38.726 5.143 2.799 14.923 88,2 68,0 97,5 97,2 97,2 104,9 100,5
2012 64.692 17.239 44.658 39.183 5.475 2.795 15.481 89,2 73,3 96,5 96,0 98,7 102,6 101,0
2013 66.037 18.986 44.284 38.772 5.512 2.768 15.753 90,3 80,4 94,8 94,5 96,7 99,2 101,3
2014 69.441 21.121 45.521 39.930 5.591 2.799 15.398 94,8 89,4 97,2 97,1 97,4 100,0 98,5
2015 73.513 23.957 46.691 40.921 5.770 2.864 15.746 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016 76.843 26.568 47.374 41.512 5.862 2.901 15.769 104,8 111,2 101,9 101,6 104,3 99,5 101,4
2017 82.188 30.040 49.154 42.961 6.192 2.994 16.985 110,1 123,7 103,6 103,3 105,9 101,7 106,3
2018* 87.451 32.490 51.873 45.314 6.559 3.087 17.337 114,6 131,2 106,8 106,3 110,2 103,4 105,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens