Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen


Deze tabel bevat cijfers over de bijdrage van het toerisme aan de Nederlandse economie (werkgelegenheid, bestedingen en toegevoegde waarde in basisprijzen). Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals de totale toegevoegde waarde in basisprijzen en werkgelegenheid in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2016 zijn definitief. De gegevens over 2017 en 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 augustus 2019:
Gegevens van 2018 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
8 maanden na afloop van het verslagjaar worden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 20 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen

Perioden Toerisme; werkelijke prijzenToerisme: toegevoegde waarde basisprijs (mln euro) Toerisme; werkelijke prijzenToerisme: bestedingen NL economie totaal (mln euro) Toerisme; werkelijke prijzenRecreatieve bestedingen van huishoudens (mln euro) Toerisme; prijsniveau 2015Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs (2015=100) Toerisme; prijsniveau 2015Toerisme: bestedingen NL economie totaal (2015=100) Toerisme; prijsniveau 2015Recreatieve bestedingen van huishoudens (2015=100) Aandeel toerismeToerisme: toegevoegde waarde basisprijs (%) Aandeel toerismeRecreatieve bestedingen van huishoudens (%) Toerisme; werkgelegenheidToerisme: banen (x 1 000) Toerisme; werkgelegenheidToerisme: werkzame personen (x 1 000) Toerisme; werkgelegenheidToerisme: arbeidsvolume (x 1 000) Aandeel toerisme in werkgelegenheidToerisme: banen (%) Aandeel toerisme in werkgelegenheidToerisme: werkzame personen (%) Aandeel toerisme in werkgelegenheidToerisme: arbeidsvolume (%)
2010 18.103 59.516 51.939 82,4 86,0 97,4 3,2 17,9 641 550 384 6,6 6,3 5,5
2011 18.618 62.237 53.842 85,8 88,2 98,3 3,2 18,1 663 567 392 6,7 6,4 5,6
2012 19.445 64.692 54.978 87,4 89,2 97,5 3,3 18,5 671 575 395 6,8 6,5 5,6
2013 20.378 66.037 54.676 89,3 90,3 96,0 3,4 18,2 677 581 400 6,9 6,7 5,8
2014 22.305 69.441 55.538 95,2 94,8 97,3 3,7 18,3 703 604 413 7,2 6,9 6,0
2015 24.541 73.513 57.456 100,0 100,0 100,0 4,0 18,5 718 616 423 7,3 7,0 6,0
2016 26.493 76.843 58.095 105,2 104,8 101,6 4,2 18,4 737 632 438 7,3 7,1 6,1
2017* 28.428 82.188 60.718 110,5 110,1 103,9 4,3 18,6 764 655 456 7,4 7,2 6,2
2018* 30.442 87.451 63.442 116,0 114,6 106,0 4,4 18,6 791 679 474 7,5 7,2 6,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens