Arbeidsdeelname; kerncijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2013 2e kwartaal 12.631 747
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2023 1e kwartaal 13.307 371
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 3.702 264
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 3.472 118
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 5.104 314
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 4.944 131
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 3.559 148
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 4.810 120
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend 2013 2e kwartaal 265 20
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend 2023 1e kwartaal 80 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2013 2e kwartaal 2.038 224
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2023 1e kwartaal 2.169 144
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 1.009 136
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 916 73
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 789 71
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 956 54
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 177 10
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 295 18
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Weet niet of onbekend 2013 2e kwartaal 64 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Weet niet of onbekend 2023 1e kwartaal 2 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2013 2e kwartaal 4.309 265
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2023 1e kwartaal 4.465 125
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 691 56
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 576 19
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 1.839 126
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 1.515 41
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 1.675 73
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 2.343 65
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Weet niet of onbekend 2013 2e kwartaal 104 10
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Weet niet of onbekend 2023 1e kwartaal 31 1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Totaal 2013 2e kwartaal 6.283 258
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Totaal 2023 1e kwartaal 6.673 102
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 2.003 72
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 1.981 26
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 2.477 117
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 2.472 37
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2013 2e kwartaal 1.706 65
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2023 1e kwartaal 2.172 38
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Weet niet of onbekend 2013 2e kwartaal 97 4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Weet niet of onbekend 2023 1e kwartaal 48 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.