Vergunde tijdelijke woningen (2019 - 2022)

Deze tabel maakt inzichtelijk voor hoeveel tijdelijke woningen er een bouwvergunning is verleend door gemeenten in de periode 2019 tot en met 2022. De gegevens zijn uitgesplitst naar opdrachtgeverschap en doelgroep en beschikbaar voor Nederland totaal en op provincieniveau. Er is gebleken bij het samenstellen van de cijfers dat de cijfers naar provincie van 2021 in een eerdere publicatie verwisseld waren. Dat is bij deze publicatie hersteld.

Bij tijdelijke woningen gaat het om woningen die voor een bepaalde tijd (veelal maximaal 10 jaar) op een tijdelijke locatie (ontheffing bestemmingsplan) mogen worden gebouwd óf die getoetst zijn aan tijdelijke woningen zoals gedefinieerd in het bouwbesluit. Tijdelijke woningen zijn onderdeel van de overkoepelde term Flexwonen.

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.