Minder winst niet-financiële bedrijven in 1e kwartaal 2023

© Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2023 uit op 77,7 miljard euro. Dat is 7,6 miljard euro minder dan in het eerste kwartaal van 2022. De daling komt doordat in het eerste kwartaal van 2023 de winst van buitenlandse dochters en de overige winst lager waren dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (voorlopige) cijfers.

De brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst.

De operationele winst kwam in het eerste kwartaal van 2023 uit op 62,8 miljard euro, 5,1 miljard euro meer dan in het eerste kwartaal van 2022. Exclusief niet-productgebonden subsidies was de operationele winst 6,8 miljard euro hoger. Vooral de energiebedrijven, luchtvaart, reisbureaus en bouwinstallatiebedrijven boekten meer winst. De ontvangen niet-productgebonden subsidies waren 1,7 miljard euro lager. Dat komt vooral door het ophouden van coronasubsidies.

De winsten van buitenlandse dochters waren 10,1 miljard euro lager dan in het eerste kwartaal van 2022. Dat komt door het wegvallen van dochterbedrijven. De overige winst was negatief en 2,6 miljard euro lager dan een jaar eerder. Dat komt door hogere betalingen aan de overheid in verband met de aardgaswinning. De binnenlandse dividendopbrengsten waren wel hoger dan in het eerste kwartaal van 2022.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 1e kwartaal
 Operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro)Niet-productgebonden subsidies (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
201944,9631,81619,5520,815
202042,2612,4714,6511,281
202143,5087,50717,7390,952
202253,5684,11725,5372,023
202360,382,42915,428-0,542

Minder belasting betaald, minder dividend uitgekeerd en meer geïnvesteerd

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In het eerste kwartaal van 2023 betaalden de niet-financiële bedrijven ruim 0,2 miljard euro minder belasting over hun winst dan in het eerste kwartaal van 2022.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben 2,3 miljard euro minder dividend uitgekeerd dan in het eerste kwartaal van 2022. De investeringen in vaste activa waren 3,8 miljard euro hoger.

Winstquote lager

De winstquote – de operationele winst als percentage van de toegevoegde waarde – was met 43,1 procent in het eerste kwartaal van 2023 lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022 (43,5 procent). Dat komt onder meer door een afname van de ontvangen niet-productgebonden subsidies, die wel onderdeel zijn van de operationele winst maar niet van de toegevoegde waarde.

Het is mogelijk dat er te veel coronagerelateerde subsidies zijn uitgekeerd en dat deze in een later stadium moet worden terugbetaald. Deze terugbetalingen worden toegerekend aan de periode waarvoor de subsidie is aangevraagd. De huidige cijfers zijn inclusief een bijgesteld maar nog steeds voorlopig beeld van de terugbetalingen op basis van de nu bekende informatie. Dat beeld kan worden bijgesteld zodra meer informatie beschikbaar is.