Alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV)

Minderjarige persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door ouders of een wettelijk voogd.
In de data behorende bij het nieuwsbericht ‘Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie’ zijn alleen AMV’s meegenomen die zijn opgevangen in het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 8% van alle AMV’s die naar Nederland komen worden elders opgevangen. Dit zijn met name kinderen van 14 jaar en jonger. Zij zijn dus niet vertegenwoordigd in dit bericht.