Kleiner deel niet-werkenden op zoek naar of direct beschikbaar voor werk

© ANP / Peter Hilz
In het tweede kwartaal van 2022 waren er in de bevolking van 15 tot 75 jaar 3,7 miljoen mensen die geen betaald werk hadden. In het tweede kwartaal van 2013 waren dat er nog 4,2 miljoen. Van de niet-werkenden is een steeds kleiner deel op zoek naar werk of snel beschikbaar. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Naast het aantal werklozen meet het CBS hoeveel mensen zonder betaald werk er zijn die niet op zoek zijn naar werk of niet op korte termijn beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De leeftijdsafbakening die het CBS daarbij hanteert, is internationaal afgestemd. In Nederland valt daarbinnen ook een deel van de bevolking die gepensioneerd is. De groep niet-werkenden die niet zoeken en ook niet op korte termijn beschikbaar zijn vanwege pensioen of hoge leeftijd, groeide sinds 2013 licht, van 1,5 miljoen naar 1,6 miljoen.

De groep die om andere redenen niet werkt, niet zoekt naar werk en niet beschikbaar is, is in de afgelopen jaren vrijwel even groot gebleven: zowel in 2022 als in 2013 ging het in het tweede kwartaal om 1,5 miljoen personen. Maar het aandeel ervan in het totaal aantal niet-werkenden is gegroeid van 35 procent naar 40 procent.

Van de overige niet-werkenden, de werklozen en semiwerklozen, waren er de laatste jaren namelijk steeds minder. Het verschil tussen werklozen en semiwerklozen is de binding met de arbeidsmarkt. Bij werklozen is die het grootst: ze hebben onlangs gezocht naar werk en zijn op korte termijn beschikbaar. In het tweede kwartaal van 2013 waren er 747 duizend werklozen, in het tweede kwartaal van 2022 waren dat er 329 duizend. Semiwerklozen hebben gezocht of zijn beschikbaar, maar niet allebei. Hun aantal kromp van 482 duizend in het tweede kwartaal van 2013 naar 295 duizend in hetzelfde kwartaal van 2022.

Niet-werkzame bevolking (15 tot 75 jaar) naar binding arbeidsmarkt, 2e kwartaal
 Niet gezocht en niet beschikbaar vanwege pensioen of hoge leeftijd (x 1 000)Niet gezocht en niet beschikbaar vanwege andere redenen (x 1 000)Semiwerkloos (x 1 000)Werkloos (x 1 000)
201315021464482747
201414931541501770
201515091493491730
201615521518466665
201715861571425559
201815481628379462
201915691547366415
202015651583428460
202116591499358416
202215671477295329

Vooral ouderen niet op zoek en niet direct beschikbaar

De veranderde verhouding onder de niet-werkenden blijkt ook uit een uitsplitsing naar leeftijd. In de oudste leeftijdsgroep (65 tot 75 jaar) is de verdeling in 2022 nog ongeveer dezelfde als in 2013. Maar vooral in de leeftijdsgroepen tot 55 jaar is het percentage werklozen aanzienlijk afgenomen en het percentage dat niet zoekt en niet beschikbaar is toegenomen.

Niet-werkzame bevolking (15 tot 75 jaar) naar binding arbeidsmarkt, 2e kwartaal
LeeftijdJaarNiet gezocht en niet beschikbaar (%)Semiwerkloos (%)Werkloos (%)
15 tot 25 jaar2022571825
15 tot 25 jaar2013471935
25 tot 35 jaar2022631621
25 tot 35 jaar2013421839
35 tot 45 jaar2022701416
35 tot 45 jaar2013481834
45 tot 55 jaar2022811010
45 tot 55 jaar2013551629
55 tot 65 jaar20228668
55 tot 65 jaar201378913
65 tot 75 jaar20229731
65 tot 75 jaar20139451

Uiteenlopende redenen om niet te zoeken of snel aan het werk te kunnen

De redenen waarom mensen niet op zoek zijn naar werk en ook niet direct kunnen beginnen, variëren sterk tussen leeftijdsgroepen en tussen mannen en vrouwen. Bij jongeren heeft het meestal te maken met het volgen van een opleiding of studie, bij 65-plussers met pensioen of hoge leeftijd. Voor 35- tot 65-jarige mannen is ziekte of arbeidsongeschiktheid de belangrijkste reden. Bij vrouwen van 25 tot 55 jaar telt ook zorg voor gezin of huishouden relatief zwaar.

In de afgelopen jaren veranderde hierin weinig. Wel werden niet alleen pensioen of hoge leeftijd, maar ook ziekte of arbeidsongeschiktheid iets vaker als reden genoemd.

Reden om niet te zoeken naar werk en niet direct beschikbaar te zijn, 2e kwartaal 2022
   Zorg gezin/huishouden (%)Opleiding studie (%)Pensioen/hoge leeftijd (%)Ziekte/arbeidsongeschiktheid (%)Andere redenen (%)
Mannen 15 tot 25 jaar1134096
Mannen 25 tot 35 jaar2260246
Mannen 35 tot 45 jaar351355
Mannen 45 tot 55 jaar521737
Mannen 55 tot 65 jaar604613310
Mannen 65 tot 75 jaar70654413
Vrouwen 15 tot 25 jaar21180155
Vrouwen 25 tot 35 jaar342205211
Vrouwen 35 tot 45 jaar6390648
Vrouwen 45 tot 55 jaar58511069
Vrouwen 55 tot 65 jaar7728318116
Vrouwen 65 tot 75 jaar220780484
 

1 op 20 na drie maanden toch aan het werk

Dat mensen aangeven niet te zoeken en niet beschikbaar te zijn, wil niet zeggen dat ze niet aan het werk gaan. Zo gingen gemiddeld in de afgelopen vier kwartalen 159 duizend mensen uit deze groep (5,0 procent) betaald aan de slag en 75 duizend (2,4 procent) gingen op zoek en kwamen direct beschikbaar. Vooral scholieren en studenten bieden zich aan. Van degenen die vanwege zorgtaken, pensioen of ziekte niet wilden of konden werken, kwamen per kwartaal minder mensen op de arbeidsmarkt.

Werklozen en werkenden die 3 maanden eerder niet zochten en niet beschikbaar waren, 3e kwartaal 2021/2e kwartaal 2022
 Werkzaam (x 1 000)Werkloos (x 1 000)
Totaal15975
Reden niet gezocht
of niet beschikbaar
Vanwege opleiding/
studie
9248
Vanwege ziekte/
arbeidsongeschiktheid
2112
Vanwege vut/pensioen
/hoge leeftijd
214
Vanwege andere
redenen
168
Vanwege zorg gezin
/huishouden
95