Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Geregistreerd werkzoekende bij UWV Perioden Niet-werkzame bevolking Niet-werkzame bevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil werken (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege zorg gezin/huishouden (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege opleiding/studie (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege andere redenen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2013 1e kwartaal 4.190 735 350 112 2.993 166 211 286 1.464 644 221
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2013 2e kwartaal 4.195 747 337 145 2.966 176 203 253 1.502 635 197
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2013 3e kwartaal 4.201 764 372 133 2.932 173 205 238 1.488 629 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2013 4e kwartaal 4.232 768 364 112 2.989 160 199 287 1.483 647 213
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2014 1e kwartaal 4.345 817 383 112 3.032 162 214 311 1.482 645 217
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2014 2e kwartaal 4.305 770 354 147 3.034 188 212 281 1.493 636 223
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2014 3e kwartaal 4.247 724 374 140 3.009 173 213 259 1.517 632 217
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2014 4e kwartaal 4.231 738 356 116 3.021 164 205 299 1.509 648 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2015 1e kwartaal 4.274 777 362 125 3.010 171 209 288 1.500 644 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2015 2e kwartaal 4.223 730 334 157 3.002 176 218 266 1.509 633 201
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2015 3e kwartaal 4.192 692 342 160 2.998 180 206 248 1.513 640 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2015 4e kwartaal 4.222 698 345 126 3.052 158 211 328 1.521 639 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2016 1e kwartaal 4.266 711 345 133 3.077 164 196 330 1.552 619 215
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2016 2e kwartaal 4.201 665 309 157 3.070 168 206 287 1.552 644 212
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2016 3e kwartaal 4.155 612 326 159 3.058 172 195 271 1.550 645 225
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2016 4e kwartaal 4.170 595 314 124 3.137 157 189 338 1.570 675 209
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2017 1e kwartaal 4.200 609 301 124 3.165 162 189 346 1.583 680 205
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2017 2e kwartaal 4.141 559 272 153 3.157 166 195 301 1.586 699 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2017 3e kwartaal 4.076 517 271 150 3.139 170 201 290 1.575 695 207
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2017 4e kwartaal 4.086 498 269 132 3.186 174 213 336 1.580 694 189
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2018 1e kwartaal 4.098 503 266 135 3.194 174 209 352 1.585 688 185
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2018 2e kwartaal 4.017 462 219 160 3.176 181 209 324 1.548 705 209
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2018 3e kwartaal 3.943 439 229 159 3.116 174 208 282 1.564 696 192
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2018 4e kwartaal 3.930 431 222 131 3.147 162 198 326 1.557 714 189
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2019 1e kwartaal 3.946 450 225 133 3.138 156 187 327 1.559 712 197
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2019 2e kwartaal 3.898 415 205 161 3.116 175 183 300 1.569 695 194
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2019 3e kwartaal 3.873 412 209 153 3.098 170 191 288 1.553 713 183
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2019 4e kwartaal 3.878 416 211 134 3.117 182 197 315 1.548 697 178
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2020 1e kwartaal 3.901 410 231 128 3.131 169 190 330 1.547 704 191
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2020 2e kwartaal 4.037 460 298 130 3.148 165 177 315 1.565 723 203
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2020 3e kwartaal 4.000 508 242 118 3.132 155 181 320 1.585 714 178
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2020 4e kwartaal 3.975 481 248 109 3.138 156 168 335 1.596 706 177
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2021 1e kwartaal 4.013 464 291 97 3.161 . 275 365 1.648 733 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2021 2e kwartaal 3.932 416 231 127 3.158 . 277 362 1.659 759 101
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2021 3e kwartaal 3.820 389 220 121 3.090 . 257 324 1.628 781 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2021 4e kwartaal 3.800 364 211 112 3.114 . 256 384 1.619 765 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2022 1e kwartaal 3.763 356 196 104 3.107 . 280 356 1.598 791 81
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2022 2e kwartaal 3.668 329 172 123 3.044 . 282 323 1.567 783 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2022 3e kwartaal 3.660 366 188 115 2.990 . 277 287 1.552 790 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2022 4e kwartaal 3.628 350 201 105 2.973 . 274 328 1.519 776 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 1e kwartaal 3.639 371 204 101 2.962 . 260 342 1.491 781 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 2e kwartaal 3.579 348 172 118 2.941 . 272 297 1.486 800 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 3e kwartaal 3.565 366 190 112 2.897 . 262 266 1.467 810 92
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 4e kwartaal 3.572 349 187 102 2.934 . 260 306 1.441 836 92
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2024 1e kwartaal 3.608 386 181 101 2.940 . 259 312 1.439 851 79
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 19 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, maar heeft wel recent naar werk gezocht.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Wil werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht, maar wil wel betaald werk hebben.
Wil of kan niet werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan ook geen betaald werk hebben.
Vanwege zorg gezin/huishouden
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor gezin of huishouden.
Vanwege opleiding/studie
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege een opleiding of studie.
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege vut, pensioen of hoge leeftijd.
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Vanwege andere redenen
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege andere redenen.